#2019-3275 Дуудлага худалдаа


Төв Цээл 3-р баг

Анхны үнэ: 5,760,000 ₮

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Тайлбар:
Хаяг:
Төв Цээл 3-р баг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 48.457785531242656 105.32549142489916

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 576,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.
Файлын нэр
1575455371zahiramj_3.pdf Татах

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
96595923

Газрын хэмжээ
1.2га

Газрын зориулалт
Хөдөө аж ахуйн газар /
ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-12-05 00:00:00 /
             2019-12-05 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-12-05 15:00:00 /
             2019-12-05 18:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Төв аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-12-04 18:29:31

Зарыг үзсэн удаа - 31

Сурталчилгаа