#2019-3265 Дуудлага худалдаа


Хэнтий Баян Адрага 4-р баг

Анхны үнэ: 3,473,100 ₮

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Цуцлагдсан
Тайлбар:
Дэнчинг Баян-Адарга ЗДТГ-ын нэмэлт данс болох 100181155406 дансанд, улсын тэмдэгтийн хураамж 12500 төгрөгийг мөн газрын 100181100941 дансанд тус тус тушаах болохыг анхаарна уу
Хаяг:
Хэнтий Баян Адрага 4-р баг хар шивэр
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 48.53823528859087 111.14084518897312

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 347,310 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-12-16 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
98811133

Газрын хэмжээ
6га

Газрын зориулалт
Хөдөө аж ахуйн газар /
Тэжээлийн ургамлын усалгаагүй тариалан

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-12-04 00:00:00 /
             2019-12-16 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-12-16 09:00:00 /
             2019-12-16 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Хэнтий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-12-04 17:01:43

Зарыг үзсэн удаа - 40

Сурталчилгаа