#2019-3264 Дуудлага худалдаа


Хэнтий Баян Адрага 4-р баг

Анхны үнэ: 375,200 ₮
Сүүлийн үнэ: 425,200

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Худалдагдсан
Тайлбар:
Дэнчинг Баян-Адарга ЗДТГ-ын нэмэлт данс болох 100181155406 дансанд, улсын тэмдэгтийн хураамж 12500 төгрөгийг мөн газрын 100181100941 дансанд тус тус тушаах болохыг анхаарна уу
Хаяг:
Хэнтий Баян Адрага 4-р баг ЕБС-н урд
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 48.553004887396206 111.08404805525004

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 37,520 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-12-16 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
98811133

Газрын хэмжээ
469м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-12-04 00:00:00 /
             2019-12-16 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-12-16 09:00:00 /
             2019-12-16 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Хэнтий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-12-04 16:57:27

Зарыг үзсэн удаа - 109

Сурталчилгаа