#2019-3258 Дуудлага худалдаа


Баянхонгор Баянлиг 5-р баг

Анхны үнэ: 240,000 ₮
Сүүлийн үнэ: 390,000

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Худалдагдсан
Тайлбар:
Баянхонгор аймгийн Баянлиг сумын Хатансуудал 5-р багийн нутаг Хуучин цэцэрлэгийн баруун талд худалдаа үйлчилгээний зориулалтаар 300 м2 газарт газар эзэмших эрхийн гэрчилгээт дуудлага худалдааг танхимын хэлбэрээр 2019 оны 12 сарын 14-ны өдрийн 11:00 цагт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Иргэний танхимд зохион байгуулна. Дуудлага худалдааны анхны үнэ 240,000 төгрөг. Дэнчингийн үнэ 24,000 төгрөг.
Хаяг:
Баянхонгор Баянлиг 5-р баг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 44.54467773 100.82942200

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 24,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
86444327

Газрын хэмжээ
300м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Төрийн захиргааны байгууллага

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-12-11 00:00:00 /
             2019-12-14 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-12-14 11:00:00 /
             2019-12-14 11:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Баянхонгор аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-12-03 22:00:40

Зарыг үзсэн удаа - 43

Сурталчилгаа