#2019-3256 Дуудлага худалдаа


Сэлэнгэ Сант 1-р баг

Анхны үнэ: 240,000 ₮

Төрөл: Иргэн, ААНБ-н газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Тайлбар:
Сэлэнгэ Сант Ивэн 1-р баг Будлан хороолол Хуучин Засаг даргын Тамгын урд
Хаяг:
Сэлэнгэ Сант 1-р баг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 49.24493790 105.37421417

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 24,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
99335237

Газрын хэмжээ
300м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-09-25 00:00:00 /
             2019-09-25 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-09-25 00:00:00 /
             2019-12-02 00:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Сэлэнгэ аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-12-02 15:20:56

Зарыг үзсэн удаа - 25

Сурталчилгаа