#2019-3248 Дуудлага худалдаа


Баянхонгор Өлзийт 6-р баг

Анхны үнэ: 80,000 ₮
Сүүлийн үнэ: 180,000

Төрөл: Иргэн, ААНБ-н газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Худалдагдсан
Тайлбар:
Баянхонгор аймаг Өлзийт сумын 6 дугаар багийн нутаг сумын төвийн холбооны урд сүлжээний өргөтгөл зориулалтаар 100 м2 талбай
Хаяг:
Баянхонгор Өлзийт 6-р баг Холбооны урд
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 46.06735391119928 100.8164002408331

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 8,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
86126759

Газрын хэмжээ
100м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Холбоо, мэдээлэл дамжуулах, хүлээн авах станц, шугам

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-12-10 00:00:00 /
             2019-12-13 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-12-13 00:00:00 /
             2019-12-13 00:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Баянхонгор аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-11-29 13:57:38

Зарыг үзсэн удаа - 29

Сурталчилгаа