#2019-3241 Дуудлага худалдаа


Ховд Үенч 1-р баг

Анхны үнэ: 4,000,000 ₮

Төрөл: Иргэн, ААНБ-н газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Тайлбар:
Ховд аймгийн Үенч сумын Цагаан түнгэ багийн Улаан үзүүрт Мо-Энко ХХК-ны гаалийн хяналтын талбайн баруун талд засмал зам дагуу 0,5 га-гаар 5 байршилд кемпийн зориулалтаар 15 жилийн хугацаагаар эзэмших эрхийн дуудлага худалдааг 2019 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр цахим хэлбэрээр зохион байгуулна. Тус дуудлага худалдаагаар 0,5 га газрын анхны үнэ 4,000 000 төгрөг дэнчингийн мөнгө 400 000 төгрөг, дэнчингийн мөнгийг 100161255403 дансанд, тэмдэгтийн хураамжийг 100161200941 тоот дансанд төвлөрүүлнэ үү. Бүрдүүлэх материал: 1.Иргэний үнэмлэх түүнтэй адилтгах бичиг баримт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар 2. Улсын тэмдэгтийн хураамж -100161200941 тоот дансанд 12500 төгрөг 3.Дэнчин төлсөн баримт 4.Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний нотариатаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл 5. Дуудлага худалдаанд аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын олгосон итгэмжлэл Дэнчингийн хэмжээ дуудлага худалдааны анхны үнийн 10%-тай тэнцүү байх бөгөөд дэнчингийн мөнгийг Төрийн сангийн 100161255403 тоот дансанд тушаана. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Үенч сумын Газрын даамлаас авна уу? Утас:99804091
Хаяг:
Ховд Үенч 1-р баг Улаан үзүүрт
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 47.91910172 106.92813873

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 400,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-12-10 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
99804091

Газрын хэмжээ
5000м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Төрийн захиргааны байгууллага

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-11-25 00:00:00 /
             2019-12-10 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-12-10 09:00:00 /
             2019-12-10 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Ховд аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-11-28 12:12:43

Зарыг үзсэн удаа - 47

Сурталчилгаа