#2019-3220 Дуудлага худалдаа


Хэнтий Бор-Өндөр 2-р баг

Анхны үнэ: 48,000,000 ₮
Сүүлийн үнэ: 81,000,000

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Худалдагдсан
Тайлбар:
Дэнчинг Бор-Өндөр ЗДТГ-ын нэмэлт данс болох 100182755406 дансанд, улсын тэмдэгтийн хураамж 12500 төгрөгийг мөн газрын 100182700941 дансанд тус тус тушаах болохыг анхаарна уу
Хаяг:
Хэнтий Бор-Өндөр 2-р баг Нефтийн хойд талд
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 46.23996353 109.42987823

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 4,800,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-12-10 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
86759675

Газрын хэмжээ
3га

Газрын зориулалт
Үйлдвэрлэлийн газар /
Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-11-25 00:00:00 /
             2019-12-10 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-12-10 09:00:00 /
             2019-12-10 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Хэнтий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-11-25 19:56:33

Зарыг үзсэн удаа - 142

Сурталчилгаа