#2019-3125 Дуудлага худалдаа


Сэлэнгэ Сүхбаатар 3-р баг

Анхны үнэ: 1,313,800 ₮

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Тайлбар:
Дуудлага худалдааны тэмдэгтийн хураамж 12500 төгрөгийг 100130000943 дансанд, дэнчингийн 10 хувийг 100130029401 тоот дансанд тушаана. Анхаарах: Бүртгэлд ААНБ нь улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбараа хуулбарлаж дээрх баримтуудтай хамт оруулна.
Хаяг:
Сэлэнгэ Сүхбаатар 3-р баг 0 салхит
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 50.241058679562016 106.20852211449414

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 131,380 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-11-22 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү
Файлын нэр
15735312853r_bag.jpg Татах

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
9953141, 99045713 70363562

Газрын хэмжээ
256м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Төрийн захиргааны байгууллага

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-11-19 00:00:00 /
             2019-11-22 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-11-22 09:00:00 /
             2019-11-22 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Сэлэнгэ аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-11-12 12:01:25

Зарыг үзсэн удаа - 69

Сурталчилгаа