#2019-3074 Дуудлага худалдаа


Төв Алтанбулаг 2-р баг

Анхны үнэ: 20,000,000 ₮

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Тайлбар:
Хаяг:
Төв Алтанбулаг 2-р баг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 47.694147038461196 106.63226039875394

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 2,000,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
89040844

Газрын хэмжээ
2.5га

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-11-07 00:00:00 /
             2019-11-12 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-11-12 00:00:00 /
             2019-11-12 00:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Төв аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-11-01 16:28:58

Зарыг үзсэн удаа - 83

Сурталчилгаа