#2019-3043 Дуудлага худалдаа


Дорнод Баяндун 4-р баг

Анхны үнэ: 560,000 ₮
Сүүлийн үнэ: 660,000

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Худалдагдсан
Тайлбар:
Засаг даргын А/94 дугаар захирамжаар 4 дугаар багт Дун хороололд 700 м2 газрыг үйлчилгээний зориулалтаар зарлагдсан
Хаяг:
Дорнод Баяндун 4-р баг Дун хороолол
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 49.24300766 113.37142181

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 56,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-11-09 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
86685899

Газрын хэмжээ
700м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-10-22 00:00:00 /
             2019-11-09 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-11-09 09:00:00 /
             2019-11-09 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Дорнод аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-10-22 20:01:18

Зарыг үзсэн удаа - 199

Сурталчилгаа