#2019-3041 Дуудлага худалдаа


Дундговь Луус 3-р баг

Анхны үнэ: 720,000 ₮

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Тайлбар:
Дундговь аймгийн Луус сумын Засаг даргын орлогчийн 2019 оны 09 сарын 25-ний өдрийн А/88 тоот захирамжийн дагуу, Дундговь аймгийн Луус сумын 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт дараах байршилд газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний цахим дуудлага худалдаа зохион байгуулна. Үйлчилгээний газрын эрхийн гэрчилгээнний цахим дуудлага худалдааг 2019 оны 10 дугаар сарын 26-ний өдрийн 09 цаг 00минут 00 секундэд эхлүүлж мөн өдрийн 15 цаг 00 минут 00 секундэд зогсооно. Цахим дуудлага худалдаанд оролцогч дараахь материалыг бүрдүүлнэ. 1.Иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримт, 2. Дэнчингийн мөнгө төлсөн баримт /Дуудлага худалдааны анхны үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцүү мөнгийг сумын Дундговь аймгийн ГХБХБгазрын 100080029002 тоот дансанд тушаах/ 3. Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл, 4. Дуудлага худалдаанд аж ахуй нэгж, байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн аж ахуй нэгж, байгууллагын олгосон итгэмжлэл, 5. Бүртгэлийн хураамж 100080029002 тоот дансанд тушаах, 6. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт /маягт бөглөх/ Жич: Дуудлага худалдааны дугаар, Оролцогч нэр, регистрийн дугаараа зөв бичнэ. Бүртгэлийг дуудлага худалдаа явагдахаас 30 минутын өмнө буюу 2019 оны 10-р сарын 25-ний 08:30 минутанд хаана. Дуудлага худалдаа явуулах газрын байршил, хил хязгаарыг харуулсан схем зураг болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг 80028332 дугаарын утсаар лавлана уу. Хаяг: Дундговь Луус 3-р баг
Хаяг:
Дундговь Луус 3-р баг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 45.40631104 105.82852173

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 72,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-10-25 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
80028332

Газрын хэмжээ
900м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Төрийн захиргааны байгууллага

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-10-23 00:00:00 /
             2019-10-25 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-10-25 09:00:00 /
             2019-10-25 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Дундговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-10-22 14:36:24

Зарыг үзсэн удаа - 49

Сурталчилгаа