#2019-3040 Дуудлага худалдаа


Дорнод Баяндун 4-р баг

Анхны үнэ: 4,000,000 ₮
Сүүлийн үнэ: 4,200,000

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Худалдагдсан
Тайлбар:
Сумын Засаг даргын А/93 дугаар захирамжаар Оорцог уулын ард үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэх зориулалтаар 0,5 га газрыг дуудлага худалдаагаар зарласан.
Хаяг:
Дорнод Баяндун 4-р баг Оорцог уулын ард
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 49.21885300 113.39340210

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 400,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-11-09 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
86685899

Газрын хэмжээ
5000м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-10-22 00:00:00 /
             2019-11-09 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-11-09 09:00:00 /
             2019-11-09 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Дорнод аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-10-22 14:08:22

Зарыг үзсэн удаа - 169

Сурталчилгаа