#2019-2875 Дуудлага худалдаа


Өмнөговь Цогт-цэций 3-р баг

Анхны үнэ: 6,000,000 ₮
Сүүлийн үнэ: 9,000,000

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Тайлбар:
Сумын төвөөс баруун урагш Таван толгой уурхайн нүүрсний 4-р амнаас урагш Таван хар орчимд / Байрлал-1/ ҮЙлчилгээний зориулалттай. X=541018.8677, Y=4825794.2704 X=540913.7298 Y=4825794.2704 X=540916.2998 Y=540916.2998 X=541021.4174 Y=4825699.3539
Хаяг:
Өмнөговь Цогт-цэций 3-р баг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 43.577783309711826 105.4894092704991

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 600,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-09-25 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү
Файлын нэр
1568021308таван хар.pdf Татах

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
88090503

Газрын хэмжээ
10000м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-09-10 00:00:00 /
             2019-09-25 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-09-25 09:00:00 /
             2019-09-25 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Өмнөговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-09-09 17:28:28

Зарыг үзсэн удаа - 85

Сурталчилгаа