#2019-2858 Дуудлага худалдаа


Хэнтий Дадал 4-р баг

Анхны үнэ: 348,096 ₮
Сүүлийн үнэ: 3,600,000

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Тайлбар:
Газар эзэмшүүлэх эрхийн дуудлага худалдаанд оролцогч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь оролцох хүсэлтдээ дараах материалыг бүрдүүлэн скайнердаж Газрын биржийн цахим системд нэвтэрч бүртгүүлнэ . Үүнд: 1. Иргэний үнэмлэх, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, 2. Дэнчин төлсөн баримт /Дуудлага худалдааны анхны үнийн 10%-ийг Хэнтий аймаг Дадал сумын Засаг даргын Тамгын газрын нэмэлт сангийн 100181255406 тоот дансанд тушаах/, 3. Төрийн сангийн 100181200941 тоот дансанд улсын тэмдэгтийн хураамж 12500 төгрөгийг тушаасан баримт, ЖИЧ: Дуудлага худалдаанд оролцогч e-mail хаягаараа www.mle.mn Газрын биржийн цахим системд нэвтэрч бүртгүүлнэ үү. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Газрын даамлаас лавлана уу. Харилцах утас: 98611171
Хаяг:
Хэнтий Дадал 4-р баг Цагаан давааны өвөр, Сантад
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 48.9301545986636 111.73852010772669

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 34,810 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-09-13 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
98611171

Газрын хэмжээ
2га

Газрын зориулалт
Хөдөө аж ахуйн газар /
Жимс, жимсгэний усалгаатай тариалан

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-09-10 00:00:00 /
             2019-09-13 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-09-13 09:00:00 /
             2019-09-13 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Хэнтий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-09-02 11:50:04

Зарыг үзсэн удаа - 104

Сурталчилгаа