#2019-2744 Дуудлага худалдаа


Хэнтий Мөрөн 3-р баг

Анхны үнэ: 297,500 ₮
Сүүлийн үнэ: 347,500

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Цуцлагдсан
Тайлбар:
Хэнтий аймгийн Мөрөн сумын 3-р баг харьяалагддаг засмал замын дагуу хөдөө аж ахуйн зориулалтаар эзэмшүүлэх эрхийн дуудлага худалдаа 2019 оны 08 дугаар сарын 26 нд зохион байгуулагдана. Дэнчин 10% ЗДТГ-ын нэмэлт данс 100181655406 тоот дансруу, улсын тэмдэгтийн хураамж 12500 төгрөгөөр 100181600914 тоот дансруу тус тус тушаасан бүртгүүлнэ үү.
Хаяг:
Хэнтий Мөрөн 3-р баг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 47.34559250 110.56310272

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 29,750 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-08-26 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
86797788

Газрын хэмжээ
2га

Газрын зориулалт
Хөдөө аж ахуйн газар /
Мод үржүүлгийн газар

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-07-25 00:00:00 /
             2019-08-26 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-08-26 09:00:00 /
             2019-08-26 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Хэнтий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-08-09 11:21:43

Зарыг үзсэн удаа - 144

Сурталчилгаа