#2019-2717 Дуудлага худалдаа


Хэнтий Цэнхэрмандал 4-р баг

Анхны үнэ: 96,000 ₮

Төрөл: Иргэн, ААНБ-н газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Тайлбар:
Сумын Засаг даргын 2019 оны 07 сарын 05 - ний А/74 тоот захирамжаар 7 нэгж талбар дээр дуудлага худалдааг зарлаж байна. Анхааруулга: Дэнчингийн үнэ тушаах данс-100180755406 дансны нэр: Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын ЗДТГазрын нэмэлт данс, Тэмдэгтийн хураамж тушаах данс-100180000941 сумын татварын байцаагчаас нэхэмжлэх авч нэхэмжлэхийн дугаарын дагуу тушаана.
Хаяг:
Хэнтий Цэнхэрмандал 4-р баг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 47.74300385 109.04710388

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 9,600 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-08-05 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
88789086

Газрын хэмжээ
12м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Нам, олон нийтийн байгууллага

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-07-05 00:00:00 /
             2019-08-05 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-08-05 09:00:00 /
             2019-08-05 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Хэнтий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-07-18 18:41:23

Зарыг үзсэн удаа - 121

Сурталчилгаа