#2019-148 Төсөл сонгон шалгаруулалт


Хэнтий Баянхутаг 1-р баг

Гэрчилгээний үнэ: 10,000 ₮


Төрөл: Төрийн өмчийн газар

ТСШ-р эзэмшүүлж, ашиглуулах газар: Үйлдвэрийн болон дэд бүтцийн барилга байгууламж барих газар

ТСШ дууссан
Тайлбар:
Хэнтий аймаг Баянхутаг сум 1-р баг зүүн гурван аймгийн замын уулзварт Монгол улсын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нэгдсэн бодлогын төслийн хүрээнд ногоон байгууламж , аялал жуулчлал, амралт сувилалын цогцолбор төвийн зориулалтаар 300 га газар төсөл сонгон шалгаруулалт зарлав. улсын тэмдэгтийн хураамж 12500 төгрөгийг 100180200941 тоот дансанд тушаасан байна.
Хаяг:
Хэнтий Баянхутаг 1-р баг Жаргалант Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий аймгуудын замын уулзварт
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 47.28576279 111.24837494

Төсөл сонгон шалгаруулалтанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Газрын биржийн журмын дагуу төсөл сонгон шалгаруулалтын хураамжийг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
86112292

Газрын хэмжээ
30га

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Төрийн захиргааны байгууллага

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Материал хүлээж авах хугацаа
2019-07-29 00:00:00
              2019-08-05 00:00:00

Ялагч шалгаруулах хугацаа
2019-08-09 00:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Хэнтий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-07-02 16:24:53

Зарыг үзсэн удаа - 205

Сурталчилгаа