#2019-2625 Дуудлага худалдаа


Өмнөговь Цогт-цэций 3-р баг

Анхны үнэ: 8,000,000 ₮
Сүүлийн үнэ: 9,200,000

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Худалдагдсан
Тайлбар:
Хөгжлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу сумын төвөөс баруун тийш /Байрлал-1 / Үйлдвэрийн зориулалттай. "X=543307.6274 Y=4841286.7894 X=543438.6123 Y=4841284.7993 X=543437.3577 Y=4841202.2264 X=543306.3728 Y=4841204.2166 "
Хаяг:
Өмнөговь Цогт-цэций 3-р баг Хөгжлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу сумын төвөөс баруун тийш
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 43.72077179 105.54032135

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 800,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-07-26 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү
Файлын нэр
1561373120сумаас баруун тийш үйлдвэр.pdf Татах

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
88090503

Газрын хэмжээ
10000м2

Газрын зориулалт
Үйлдвэрлэлийн газар /
Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж, бусад газар

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-06-24 00:00:00 /
             2019-07-26 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-07-26 09:00:00 /
             2019-07-26 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Өмнөговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-06-24 18:45:20

Зарыг үзсэн удаа - 196

Сурталчилгаа