#2019-2595 Дуудлага худалдаа


Ховд Мөнххайрхан 2-р баг

Анхны үнэ: 8,000,000 ₮

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Цуцлагдсан
Тайлбар:
Ховд аймгийн Мөнххайрхан сумын Борт багийн Усан нийлдэгт 1 га газрыг аялал жуулчлалын зориулалтаар 15 жилийн хугацаагаар эзэмших эрхийн дуудлага худалдааг 2019 оны 07 дугаар сарын 03 өдөр цахим хэлбэрээр зохион байгуулна. Тусдуудлага худалдаагаар олгох газрын анхны үнэ нь 8000000 төгрөг, дэнчингийн мөнгө 800000 төгрөг, Дэнчингийн мөнгийг 160029401 дансанд тэмдэгтийн хураамжийг 100160000954 тоот дансанд төвлөрүүлнэ үү.
Хаяг:
Ховд Мөнххайрхан 2-р баг Борт багийн Усан нийлдэг Усан нийлдэг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 46.927715477014836 91.72560806396996

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 800,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-07-03 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
95116265

Газрын хэмжээ
10000м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Аялал, жуулчлалын бааз

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-06-20 00:00:00 /
             2019-07-03 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-07-03 09:00:00 /
             2019-07-03 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Ховд аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-06-20 10:17:36

Зарыг үзсэн удаа - 99

Сурталчилгаа