#2019-2480 Дуудлага худалдаа


Дундговь Өндөршил 1-р баг

Анхны үнэ: 420,000 ₮
Сүүлийн үнэ: 3,270,000

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Цуцлагдсан
Тайлбар:
Дундговь аймгийн Өндөршил сумын Засаг даргын 2019 оны 05 сарын 28-ний өдрийн А/68 тоот захирамжийн дагуу, Дундговь аймгийн Өндөршил сумын 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт дараах байршилд газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний цахим дуудлага худалдаа зохион байгуулна.Гэр бүлийн хэрэгцээний газрын эрхийн гэрчилгээнний цахим дуудлага худалдааг 2019 оны 07 дугаар сарын 05-ний өдрийн 09 цаг 00минут 00 секундэд эхлүүлж мөн өдрийн 17 цаг 00 минут 00 секундэд зогсооно. Цахим дуудлага худалдаанд оролцогч дараахь материалыг бүрдүүлнэ. 1.Иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримт, 2. Дэнчингийн мөнгө төлсөн баримт /Дуудлага худалдааны анхны үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцүү мөнгийг сумын Засаг даргын Тамгын газрын 221000008061 тоот дансанд тушаах/ 3. Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл, 4. Дуудлага худалдаанд аж ахуй нэгж, байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн аж ахуй нэгж, байгууллагын олгосон итгэмжлэл, 5. Тэмдэгтийн хураамж 100080029002 тоот дансанд тушаах Жич: Дуудлага худалдааны дугаар, Оролцогч нэр, регистрийн дугаараа зөв бичнэ. Бүртгэлийг дуудлага худалдаа явагдахаас 30 минутын өмнө буюу 2019 оны 7-р сарын 05-ний 08:30 минутанд хаана. Дуудлага худалдаа явуулах газрын байршил, хил хязгаарыг харуулсан схем зураг болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг 88208883,88860996 дугаарын утсаар лавлана уу.
Хаяг:
Дундговь Өндөршил 1-р баг 400
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 45.23331070 108.27909088

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 42,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-07-05 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү
Файлын нэр
15597211112019-68.pdf Татах

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
88208883

Газрын хэмжээ
750м2

Газрын зориулалт
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар /
Гэр, орон сууцны хашааны газар

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-06-05 00:00:00 /
             2019-07-05 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-07-05 09:00:00 /
             2019-07-05 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Дундговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-06-05 15:51:51

Зарыг үзсэн удаа - 232

Сурталчилгаа