#2019-2457 Дуудлага худалдаа


Төв Бүрэн 1-р баг

Анхны үнэ: 24,000,000 ₮

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Тайлбар:
Төв аймгийн Бүрэн сумын Засаг даргын 2019 оны А/93 дугаар захирамжийн дагуу
Хаяг:
Төв Бүрэн 1-р баг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 46.90887070 105.07161713

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 2,400,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
99867916 80053005

Газрын хэмжээ
5га

Газрын зориулалт
Хөдөө аж ахуйн газар /
ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-06-25 00:00:00 /
             2019-06-28 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-06-28 12:00:00 /
             2019-06-28 12:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Төв аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-05-29 17:46:19

Зарыг үзсэн удаа - 120

Сурталчилгаа