#2019-2456 Дуудлага худалдаа


Төв Бүрэн 5-р баг

Анхны үнэ: 800,000 ₮

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Тайлбар:
Төв аймгийн Бүрэн сумын Засаг даргын 2019 оны А/93 дугаар
Хаяг:
Төв Бүрэн 5-р баг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 46.76503269085326 105.57311599584602

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 80,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.
Файлын нэр
15591212541111.pdf Татах

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
99867916, 80053005

Газрын хэмжээ
1000м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Шатах, тослох материал түгээгүүрийн газар, агуулах, ШТС

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-06-25 00:00:00 /
             2019-06-28 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-06-28 12:00:00 /
             2019-06-28 12:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Төв аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-05-29 17:14:14

Зарыг үзсэн удаа - 148

Сурталчилгаа