#2019-2455 Дуудлага худалдаа


Төв Бүрэн 1-р баг

Анхны үнэ: 80,000 ₮

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Цуцлагдсан
Тайлбар:
Төв аймгийн Бүрэн сумын Засаг даргын 2019 оны А/93 дугаар захирамжийн дагуу
Хаяг:
Төв Бүрэн 1-р баг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 46.91991806 105.05355835

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 8,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.
Файлын нэр
15591207201111.pdf Татах

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
99867916, 80053005

Газрын хэмжээ
100м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-06-25 00:00:00 /
             2019-06-28 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-06-28 12:00:00 /
             2019-06-28 12:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Төв аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-05-29 17:05:20

Зарыг үзсэн удаа - 192

Сурталчилгаа