#2019-2305 Дуудлага худалдаа


Төв Эрдэнэсант 5-р баг

Анхны үнэ: 13,440 ₮
Сүүлийн үнэ: 113,440

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Худалдагдсан
Тайлбар:
Эрдэнэсант сумын засаг даргын 2019 оны 05-р сарын 03 өдрийн А/68 тоот захирамжаар сумын төвд батхаан хороололд саарал байрны хойд талд 24 м2 газрыг авто машины гаражийн зориулалтаар цахим дуудлага худалдаагаар эзэмшүүлнэ. Дуудлага худалдаанд бүртгүүлэхдээ Дэнчинг 100142050408 тоот дансанд байршуулна мөн тэмдэгтийн үнэ болох 12500 төгрөгийг 100142000941 тоот дансанд байршуулсан байна.
Хаяг:
Төв Эрдэнэсант 5-р баг Батхаан Саарал байрны хойно
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 47.332179707627006 104.49263163056844

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 1,344 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-05-16 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү
Файлын нэр
1557643124duud 2019.05.16.pdf Татах

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
99277936, 90230201

Газрын хэмжээ
24м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Автомашины гараж

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-05-13 00:00:00 /
             2019-05-16 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-05-16 09:00:00 /
             2019-05-16 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Төв аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-05-12 14:38:44

Зарыг үзсэн удаа - 104

Сурталчилгаа