#2019-2269 Дуудлага худалдаа


Төв Эрдэнэсант 5-р баг

Анхны үнэ: 2,400,000 ₮
Сүүлийн үнэ: 2,500,000

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Худалдагдсан
Тайлбар:
Эрдэнэсант сумын Улаанхудаг 5-р багт ШТСанцын зориулалтаар 3000м2 газар эзэмшүүлэх эрхийн дуудлага худалдааг 2019 оны 05-сарын 16 -нд 09:00 цагаас 15:00 цаг хүртэл дуудлага худалдааг цахимаар зарлаж байна .Бүрдүүлэх материал : 1. иргэний үнэмлэх эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар 2. Дэнчин төлсөн баримт 3. Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон нотариатаар гэрчилүүлсэн итгэмжлэл , 4. Дуудлага худалдаанд аж ахуйн нэгж байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн аж ахуйн нэгж байгууллагын огосон итгэмжлэл зэргийг байршуулна. Жич: Оролцогчид дуудаж 2019 оны 05-р сарын 13 ны 9:00 цагаас 05-р сарын 16 ны 08:30 цаг хүртэл "Газрын цахим бирж" www.mle.mn вэб сайтад бүртгүүлнэ үү. Дэлгэрэгүй мэдээллийг www.mle.mn вэб сайтаас авна уу. Оролцогчид дуудаж буй газрын дэнчинг Тө.Эрдэнэсант ЗДТГ н.с 100142055408 тоот дансанд , тэмдэгийн хураамж Тө.ЭС Улсын тэмлэгтийн хураамж 100142000941 тоот дансанд тус тус байршуулна.
Хаяг:
Төв Эрдэнэсант 5-р баг Алтан дөлийн баруун талд замын урд
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 47.33734131 104.46932220

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 240,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-05-16 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
99277936, 90230201

Газрын хэмжээ
3000м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-05-13 00:00:00 /
             2019-05-16 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-05-16 09:00:00 /
             2019-05-16 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Төв аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-05-05 20:15:59

Зарыг үзсэн удаа - 178

Сурталчилгаа