#2016-453 Дуудлага худалдаа


Дорноговь Алтанширээ 1-р баг

Анхны үнэ: 8,000,000 ₮

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан
Тайлбар:
Хаяг:
Дорноговь Алтанширээ 1-р баг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 45.15649997 109.97027775
2-р Цэг 45.15704790 109.97128709
3-р Цэг 45.15633375 109.97206151
4-р Цэг 45.15578582 109.97105217

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 800,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
96898366

Газрын хэмжээ
10000м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2016-08-29 08:00:00 /
             2016-08-31 13:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2016-08-31 14:00:00 /
             2016-08-31 17:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2016-08-18 15:06:04

Зарыг үзсэн удаа - 220

Сурталчилгаа