#2016-441 Дуудлага худалдаа


Дорноговь Замын Үүд 3-р баг

Анхны үнэ: 36,000,000 ₮

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан
Тайлбар:
Хаяг:
Дорноговь Замын Үүд 3-р баг Постын зүүн талд
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 3,600,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.
Файлын нэр
1471422430315_204.pdf Татах

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
91020011

Газрын хэмжээ
5га

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Эзэмшил, ашиглалтанд олгогдоогүй сул чөлөөтэй газар

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2016-08-25 08:00:00 /
             2016-08-27 14:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2016-08-27 15:00:00 /
             2016-08-27 17:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2016-08-17 15:18:36

Зарыг үзсэн удаа - 198

Сурталчилгаа