#2018-49 Худалдах зар


Увс Давст 3-р баг

Худалдах үнэ: 200,000 ₮

амаар
Төрөл: Иргэн, ААНБ-н газар
Тайлбар:
давст сум 3-р баг шар толгой
Хаяг:
Увс Давст 3-р баг хүдэн шар толгой
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 50.47060543812567 91.91585735045442

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
үгүй

Газрын хэмжээ
1200м2

Газрын зориулалт
Хөдөө аж ахуйн газар /
Өвөлжөө, хаваржаа

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Зар оруулсан байгууллага:
Увс аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-12-14 12:54:20

Зарыг үзсэн удаа - 446

Сурталчилгаа