#2018-46 Худалдах зар


Увс Давст 3-р баг

Худалдах үнэ: 5,000,000 ₮

амаар
Төрөл: Иргэн, ААНБ-н газар
Тайлбар:
давст сум 3-р баг хүдэн зэлийн үзүүр
Хаяг:
Увс Давст 3-р баг хүдэн зээлийн үзүүр
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 50.32968303203126 91.78115844945319

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
үгүй

Газрын хэмжээ
1200м2

Газрын зориулалт
Хөдөө аж ахуйн газар /
Өвөлжөө, хаваржаа

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Зар оруулсан байгууллага:
Увс аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-12-14 12:00:44

Зарыг үзсэн удаа - 375

Сурталчилгаа