#2018-45 Худалдах зар


Увс Давст 1-р баг

Худалдах үнэ: 100,000 ₮

амаар
Төрөл: Иргэн, ААНБ-н газар
Тайлбар:
давст сум 1-р баг дэвэл үлиас
Хаяг:
Увс Давст 1-р баг торхилог 1-р баг дэвэл улиас
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 50.63612647599637 92.58815692715666

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
89916858

Газрын хэмжээ
1200м2

Газрын зориулалт
Хөдөө аж ахуйн газар /
Өвөлжөө, хаваржаа

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Зар оруулсан байгууллага:
Увс аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-12-14 11:53:17

Зарыг үзсэн удаа - 285

Сурталчилгаа