#2018-119 Төсөл сонгон шалгаруулалт


Булган Баян агт 5-р баг

Гэрчилгээний үнэ: 10,000 ₮


Төрөл: Төрийн өмчийн газар

ТСШ-р эзэмшүүлж, ашиглуулах газар: Үйлдвэрийн болон дэд бүтцийн барилга байгууламж барих газар

ТСШ дууссан
Тайлбар:
Байршил: Булган аймгийн Баян-агт сумын Хануй/рашаан/ голын зүүн талд Зориулалт: Амралт аялал жуулчлалын зоориулалтаар томоохон хэмжээний бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт хийх иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагад: Газрын хэмжээ: 5 га газар Төсөлд тавигдах ерөнхий шаардлага: Төсөл нь мэргэжлийн түвшинд хийгдсэн байх MNS ISO 21500:2013 арга зүйн зааврын дагуу Барилга байгууламжийн эскиз, газрын төлөвлөлт, орчны зам талбайн тохижилтыг харуулсан зураг, барилгын норм стандартын дагуу , хөрөнгийн баталгаатай байх. Тайлбар: Төсөлд тавигдах ерөнхий шаардлагыг хавсралтаас харна уу. Төсөл ирүүлж байгаа иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагууд нь Баян-агт сумын татварын 100040100941 дансанд 12500 төгрөг тушаасан байх. Төслийг цахим хэлбэрээр биржээр, хэвэлмэл хуудсаар тухайн суманд хаяглан ирүүлнэ. Холбогдох утас: 99558820
Хаяг:
Булган Баян агт 5-р баг Булган аймаг Баян-агт сум Хануй рашааны голын зүүн талын дэнж
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 48.94231832303434 102.13595623760636

Төсөл сонгон шалгаруулалтанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Газрын биржийн журмын дагуу төсөл сонгон шалгаруулалтын хураамжийг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү
Файлын нэр
1541999247Хануйн голын амралт .jpg Татах

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
99558820

Газрын хэмжээ
5га

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Аялал, жуулчлалын бааз

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Материал хүлээж авах хугацаа
2018-11-12 00:00:00
              2018-12-03 10:00:00

Ялагч шалгаруулах хугацаа
2018-12-07 00:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Булган аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-11-12 13:07:27

Зарыг үзсэн удаа - 580

Сурталчилгаа