#2016-364 Дуудлага худалдаа


Дорноговь Өргөн 4-р баг

Анхны үнэ: 144,000 ₮

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан
Тайлбар:
Хаяг:
Дорноговь Өргөн 4-р баг ЕБСургуулийн зүүн талд
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 44.72550633 110.77275077
2-р Цэг 44.72551381 110.77287661
3-р Цэг 44.72537925 110.77289235
4-р Цэг 44.72537176 110.77276651

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 14,400 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
94662260

Газрын хэмжээ
150м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2016-06-17 08:00:00 /
             2016-06-20 13:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2016-06-20 14:00:00 /
             2016-06-20 17:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2016-06-08 13:43:48

Зарыг үзсэн удаа - 286

Сурталчилгаа