#2018-1217 Дуудлага худалдаа


Төв Зуунмод 1-р баг

Анхны үнэ: 9,450,000 ₮
Сүүлийн үнэ: 31,950,000

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Тайлбар:
Аймгийн Засаг даргын 2018 оны А/627 дугаар захирамжийг үндэслэн Төв аймаг Зуунмод сум хуульчдийн хотхоны урд талд 400 м2 амины орон сууцны зориулалттай газарт газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа 2018 оны 11 дугаар сарын 22-ний өдөр 09:00:00-15:00:00 цагийн хооронд зөвхөн ажлын өдрүүдэд ажлын цагаар бүртгэж, баталгаажуулна. Цахим дуудлага худалдаанд оролцохыг хүссэн этгээд дуудлага худалдааны зард заасан хугацаанд дараах материалуудыг бүрдүүлж, https://www.mle.mn гэсэн цахим хуудсанд хандан хүсэлтээ гаргана. Үүнд: 1. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт /Батлагдсан маягт-ын дагуу бөглөж pdf болгон оруулах/ 2.Иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар pdf болгон оруулах; 3. Дэнчин төлсөн баримт pdf болгон оруулах; /Дэнчин дуудлага худалдааны анхны үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцүү байх ба дэнчинг төрийнсан банкны 100142255408 тоот дансанд дэнчин тушаасан байх, Жич: Дуудлага худалдааны дугаар, Оролцогч нэр, регистрийн дугаараа зөв бичнэ. 4. Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт pdf болгон оруулах; /төрийнсан банкны 100142200941 тоот дансанд тэмдэгтийн хураамж 12500 тушаасан байх/ Бүртгэлийг дуудлага худалдаа явагдахаас 30 минутын өмнө буюу 2018 оны 11-р сарын 22-ний 08:30 минутанд хаана. /Жич:Дэнчин болон тэмтэгтийн хураамж төлөхдөө гүйлгээний утган дээр заавал дуудлага худалдааны дугаарыг тавих, оролцогчын овог нэр, регистр, хэрэв хэд дэх дуудлага худалдаанд орж байгаа нь тодорхойгүй мөнгө тушаасан бол дуудлага худалдааг баталгаажуулахгүй болохыг анхааруулж байна./
Хаяг:
Төв Зуунмод 1-р баг 200
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 47.70798492 106.94326782

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 945,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2018-12-03 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү
Файлын нэр
1540350342222.pdf Татах

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
70272262

Газрын хэмжээ
400м2

Газрын зориулалт
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар /
Амины орон сууц

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2018-11-19 00:00:00 /
             2018-11-22 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2018-12-03 14:30:00 /
             2018-12-03 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Төв аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-10-24 11:05:42

Зарыг үзсэн удаа - 1211

Сурталчилгаа