#2010-1102 Дуудлага худалдаа


Архангай Булган 4-р баг

Анхны үнэ: 900,000 ₮
Сүүлийн үнэ: 950,000

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Худалдагдсан
Тайлбар:
Архангай Булган сум Баянбулаг баг Дэлийн үзүүрт 5 га газар төмс хүнсний ногооны зориулалтаар
Хаяг:
Архангай Булган 4-р баг Булган сум Баянбулаг баг Ноосны булан
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 47.41033554 101.42577362

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 90,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
91133191

Газрын хэмжээ
1.5га

Газрын зориулалт
Хөдөө аж ахуйн газар /
Жимс, жимсгэний усалгаагүй тариалан

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2010-04-16 00:00:00 /
             2010-04-19 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2010-04-19 09:00:00 /
             2010-04-19 12:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Архангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-10-01 15:55:14

Зарыг үзсэн удаа - 218

Сурталчилгаа