#2018-946 Дуудлага худалдаа


Хэнтий Бор-Өндөр 1-р баг

Анхны үнэ: 19,200 ₮

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Цуцлагдсан
Тайлбар:
дэнчинг Бор-Өндөр сумын ЗДТГ-ын нэмэлт данс 100182755406-д, улсын тэмдэгтийн хураамжийг 5946025661 дансанд тушаахыг мэдэгдье
Хаяг:
Хэнтий Бор-Өндөр 1-р баг 53 40-р байрны зүүн талд
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 46.25737000 109.42770386

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 1,920 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
86759675

Газрын хэмжээ
24м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Автомашины гараж

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2018-11-24 00:00:00 /
             2018-11-26 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2018-11-26 09:00:00 /
             2018-11-26 12:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Хэнтий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-08-21 18:16:10

Зарыг үзсэн удаа - 307

Сурталчилгаа