#2018-100 Төсөл сонгон шалгаруулалт


Говьсүмбэр Сүмбэр 4-р баг

Гэрчилгээний үнэ: 10,000,000 ₮


Төрөл: Төрийн өмчийн газар

ТСШ-р эзэмшүүлж, ашиглуулах газар: Үйлдвэрийн болон дэд бүтцийн барилга байгууламж барих газар

ТСШ дууссан
Зарыг хаасан : Цуцлагдсан
Тайлбар:
Сүмбэр сум 4-р баг ЦДҮС ТӨХК-ны баруун урд талд
Хаяг:
Говьсүмбэр Сүмбэр 4-р баг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 46.32054901 108.35510254

Төсөл сонгон шалгаруулалтанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Газрын биржийн журмын дагуу төсөл сонгон шалгаруулалтын хураамжийг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
88149637

Газрын хэмжээ
5га

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Эрчим хүч дамжуулах шугам, станц

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Материал хүлээж авах хугацаа
2018-09-14 08:30:00
              2018-09-28 12:30:00

Ялагч шалгаруулах хугацаа
2018-09-28 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Говьсүмбэр аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-07-27 13:09:22

Зарыг үзсэн удаа - 240

Сурталчилгаа