#2018-98 Төсөл сонгон шалгаруулалт


Хэнтий Батноров 7-р баг

Гэрчилгээний үнэ: 10,000 ₮


Төрөл: Төрийн өмчийн газар

ТСШ-р эзэмшүүлж, ашиглуулах газар: Үйлдвэрийн болон дэд бүтцийн барилга байгууламж барих газар

ТСШ дууссан
Зарыг хаасан : Цуцлагдсан
Тайлбар:
Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалт явуулах тухай сумын Засаг даргын 2018 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн а/66 тоот захирамжийг үндэслэн нарны цахилгаан станц барих зориулалтаар газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтыг 2018 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн зарлаж байна. 1.Төсөл сонгон шалгаруулалтаар газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах тухай эрх бүхий этгээдийн шийдвэр; - Батноров сумын Засаг даргын 2018-06-22-ны өдрийн а/66 тоот захирамж 2.Төслийг хүлээн авах газрын хаяг, харилцах утасны дугаар; - Бэрх хотын Захирагчийн ажлын алба. Харилцах утас: 95208585, 86862502, 93157305 3.Төслийг ирүүлэх хугацаа; - 2018 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн 09:00 цаг хүртэл 4.газар ашиглалтын зориулалт; - Нарны цахилгаан станц барих 5.газрын талбайн хэмжээ; - 200000 м2 газар 6.газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах хугацаа; - 30 жил
Хаяг:
Хэнтий Батноров 7-р баг Бэрхээс урагш талд
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 47.73670578 111.15417480

Төсөл сонгон шалгаруулалтанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Газрын биржийн журмын дагуу төсөл сонгон шалгаруулалтын хураамжийг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
95208585 90198585

Газрын хэмжээ
20га

Газрын зориулалт
Үйлдвэрлэлийн газар /
Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж, бусад газар

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Материал хүлээж авах хугацаа
2018-06-22 09:00:00
              2018-08-22 09:00:00

Ялагч шалгаруулах хугацаа
2018-08-22 10:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Хэнтий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-07-10 17:24:46

Зарыг үзсэн удаа - 802

Сурталчилгаа