#2018-97 Төсөл сонгон шалгаруулалт


Хэнтий Батноров 7-р баг

Гэрчилгээний үнэ: 10,000 ₮


Төрөл: Төрийн өмчийн газар

ТСШ-р эзэмшүүлж, ашиглуулах газар: Үйлдвэрийн болон дэд бүтцийн барилга байгууламж барих газар

ТСШ дууссан
Зарыг хаасан : Цуцлагдсан
Тайлбар:
Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалт явуулах тухай сумын Засаг даргын 2018 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн а/66 тоот захирамжийг үндэслэн цахилгааны дэд станц барих зориулалтаар газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтыг 2018 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн зарлаж байна. 1.Төсөл сонгон шалгаруулалтаар газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах тухай эрх бүхий этгээдийн шийдвэр; - Батноров сумын Засаг даргын 2018-06-22-ны өдрийн а/66 тоот захирамж 2.Төслийг хүлээн авах газрын хаяг, харилцах утасны дугаар; - Бэрх хотын Захирагчийн ажлын алба. Харилцах утас: 95208585, 86862502, 93157305 3.Төслийг ирүүлэх хугацаа; - 2018 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн 10:00 цаг хүртэл 4.газар ашиглалтын зориулалт; - Цахилгааны дэд станц барих 5.газрын талбайн хэмжээ; - 4000 м2 газар 6.газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах хугацаа; - 30 жил
Хаяг:
Хэнтий Батноров 7-р баг Уулын цехийн урд 1000 м зайд
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 47.76335144 111.17546082

Төсөл сонгон шалгаруулалтанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Газрын биржийн журмын дагуу төсөл сонгон шалгаруулалтын хураамжийг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
95208585 90198585

Газрын хэмжээ
4000м2

Газрын зориулалт
Үйлдвэрлэлийн газар /
Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж, бусад газар

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Материал хүлээж авах хугацаа
2018-06-22 09:00:00
              2018-08-22 09:00:00

Ялагч шалгаруулах хугацаа
2018-08-22 10:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Хэнтий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-07-10 17:01:08

Зарыг үзсэн удаа - 294

Сурталчилгаа