#2010-622 Дуудлага худалдаа


Дорнод Булган 1-р баг

Анхны үнэ: 20,000 ₮

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Цуцлагдсан
Тайлбар:
Нөхөн Бүрдүүлэлт: 2010 оны 3 дугаар сарын 4-ны өдөр Сумын соелын төвд болох 1 дүгээр багийн нутаг сумын төвийн зүүн хойно, ногооны талбайн зүүн талд мод үржүүлэг чацарган тариалах зориулалтаар 5 га газрын дуудлага худалдаа
Хаяг:
Дорнод Булган 1-р баг Сумын төвийн зүүн хойно, ногооны талбайн зүүн талд
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 47.91835536763027 106.90655348536689

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 2,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
86685899

Газрын хэмжээ
5га

Газрын зориулалт
Хөдөө аж ахуйн газар /
Мод үржүүлгийн газар

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2010-03-01 08:00:00 /
             2010-03-04 09:00:00

Үнийн санал авах хугацаа
2010-03-01 08:00:00 /
             2010-03-04 09:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Дорнод аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-06-11 22:12:51

Зарыг үзсэн удаа - 163

Сурталчилгаа