#2018-531 Дуудлага худалдаа


Хэнтий Бор-Өндөр 2-р баг

Анхны үнэ: 72,000 ₮

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Цуцлагдсан
Тайлбар:
дэнчинг Бор-Өндөр ЗДТГ-ын нэмэлт данс 100182755406- д, улсын тэмдэгтийн хураамжийг 5946025661 дансанд тушаах болохыг мэдэгдье
Хаяг:
Хэнтий Бор-Өндөр 2-р баг Соёлын төвийн баруун талд
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 46.24007034 109.42466736

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮



Дэнчин: 7,200 ₮



Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2018-11-28 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
86759675

Газрын хэмжээ
150м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Төрийн захиргааны байгууллага

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2018-11-26 00:00:00 /
             2018-11-28 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2018-11-28 09:00:00 /
             2018-11-28 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Хэнтий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-05-18 19:28:56

Зарыг үзсэн удаа - 384

Сурталчилгаа