#2018-459 Дуудлага худалдаа


Завхан Ургамал 4-р баг

Анхны үнэ: 48,000 ₮
Сүүлийн үнэ: 4,000,000

Төрөл: Иргэн, ААНБ-н газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Тайлбар:
Завхан аймгийн Ургамал сумд 2018 оны 06 сарын 29-нд Хүнгий 4-р багт байрлалтай 0,01 га газрыг үйлчилгээний зориулалтаар дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана. Уг газар нь өмнө нь ашиглагдаж байгаагүй, үйлчилгээний зориулалтаар ашиглах боломжтой, эрх зүйн ямар нэгэн маргаангүй газар болно.
Хаяг:
Завхан Ургамал 4-р баг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 48.50909424 94.29035950

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 4,800 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
80021236

Газрын хэмжээ
100м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2018-06-20 09:00:00 /
             2018-06-22 18:00:00

Үнийн санал авах хугацаа
2018-06-26 09:00:00 /
             2018-06-26 10:30:00

Зар оруулсан байгууллага:
Завхан аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-06-19 09:48:54

Зарыг үзсэн удаа - 170

Сурталчилгаа