#2018-447 Дуудлага худалдаа


Завхан Тосонцэнгэл 3-р баг

Анхны үнэ: 800,000 ₮

Төрөл: Иргэн, ААНБ-н газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Тайлбар:
Хаяг:
Завхан Тосонцэнгэл 3-р баг Дэнж
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 48.76568462514011 98.2872074274942

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 80,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
94112623

Газрын хэмжээ
2000м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Төрийн захиргааны байгууллага

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2018-08-01 00:10:00 /
             2018-08-10 08:00:00

Үнийн санал авах хугацаа
2018-08-10 09:00:00 /
             2018-08-12 00:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Завхан аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-05-07 13:02:57

Зарыг үзсэн удаа - 398

Сурталчилгаа