#2010-101 Дуудлага худалдаа


Завхан Цагаанхайрхан 1-р баг

Анхны үнэ: 800,000 ₮
Сүүлийн үнэ: 850,000

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Худалдагдсан
Тайлбар:
Хаяг:
Завхан Цагаанхайрхан 1-р баг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 47.75099623479913 96.82005822658539

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 80,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
70462620

Газрын хэмжээ
2000м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Шатах, тослох материал түгээгүүрийн газар, агуулах, ШТС

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2010-02-10 00:00:00 /
             2010-03-10 15:00:00

Үнийн санал авах хугацаа
2010-03-10 15:00:00 /
             2010-03-10 16:55:00

Зар оруулсан байгууллага:
Завхан аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-01-23 16:33:55

Зарыг үзсэн удаа - 644

Сурталчилгаа