#2018-42 Түрээслүүлэх зар


Улаанбаатар Сүхбаатар 1-р хороо

Түрээслүүлэх үнэ: 100,000 ₮

1
Төрөл: Хашаа байшин
Тайлбар:
1
Хаяг:
Улаанбаатар Сүхбаатар 1-р хороо 1
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 47.93207169 106.90447998

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
94177779

Газрын хэмжээ
700м2

Газрын зориулалт
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар /

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

ҮХХ-н талбай 64 м2

Өрөөний тоо

давхар

цонхтой

Зар оруулсан байгууллага:
Газар зохион байгууллат, геодези, зураг зүйн газар
             2018-01-13 15:46:05

Зарыг үзсэн удаа - 532

Сурталчилгаа