ТӨВ АЙМГИЙН ЗУУНМОД СУМАНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ЭРХИЙН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААГ ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

Аймгийн засаг даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай а/627 дугаар захирамжын хүрээнд 2018 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 9:00 цагаас 17:00 цагийн хооронд зохион байгуулсан Газар эзэмшүүлэх эрхийн цахим дуудлага худалдаанд оролцсон иргэдийн САЙТ ГАЦСАН, АЛДАА ЗААСАН ТУХАЙ өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхээр ажлын хэсгийн 2018 оны 11 дүгээр 29-ний өдрийн №2 дугаар хуралдааны шийдвэрээр Газар Зохион Байгуулалт, Геодези Зураг Зүйн газрын 2018 оны 11 дүгээр сарын 29-ны “хариу хүргүүлэх тухай” 2/2329 тоот албан бичгийг үндэслэн ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ 15:00-17:00 ЦАГ ХҮРТЭЛХ 60 СЕКУНДЫН ХҮЛЭЭЛТИЙН ГОРИМЫН ПРОЦЕССИЙГ ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН 2018 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 3-НЫ ДАВАА ГАРАГТ 14:00 ЦАГААС 17:00 ЦАГИЙН ХООРОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХААР болсныг мэдэгдье.

Цахим дуудлага худалдааг үргэлжлүүлэн зохион байгуулах болсонтой холбогдуулан дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

  1. Цахим дуудлага худалдаанд \ЦДХ\ оролцогч иргэн бүртгүүлсэн байршил дээрээ үргэлжлүүлэн өрсөлдөнө.
  2. ЦДХ-г 11 дүгээр сарын 22-ны 14:30 цагийн үнийн санал буюу тухайн цагт багтан хамгийн сүүлд ирүүлсэн үнийн саналаас үргэлжлүүлэн зохион байгуулна.

Жишээ нь: 2018-1243 дугаар байршил дээр 14:29:54 секундэд 14.500.000 төг-ийн үнийн саналыг 9999 дугаартай хэрэглэгч илгээсэн бол тухайн үнийн саналаас дуудлага худалдаа үргэлжлэн явагдана.

  1. Оролцогчид 2018 оны 12 дугаар сарын 3-ны Даваа гарагт 14:00 цагт MLE.MN сайтад хандан, бүртгэлээрээ нэвтрэн орсон байх шаардлагатай бөгөөд ЦДХ 14:30 цагаас 15:00 цагийн хооронд энгийн горимоор 15:00 цагаас 17:00 цагийн хооронд 60 секундын хүлээлтийн горимоор журмын дагуу зохион байгуулагдах болно.
  2. Цахим дуудлага худалдааны MLE.MN сайтын хандах хурд буюу ачаалал даах чадамжийг 4 дахин нэмэгдүүлсэн талаар ГЗБГЗЗГ-т албан бичгээр ирүүлсэн болно.

 

ТА БҮХЭН 2018 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 3-НЫ ӨДРИЙН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД

ОРОЛЦОХ БЭЛТГЭЛ АЖЛАА ХАНГАН АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦОНО УУ.

ӨНДӨР ХУРДНЫ ИНТЕРНЭТ СҮЛЖЭЭ АШИГЛАХ, СУУРИН КОМПЬЮТЕР ДЭЭРЭЭС ОРОЛЦХЫГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА.

Сурталчилгаа

Бусад мэдээ