АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЦАХИР СУМАНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ҮР ТАРИАНЫ ЗОРИУЛАЛТААР 5 –Н БАЙРШИЛД ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ЭРХИЙН ЦАХИМ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА.

Дуудлага худалдаа 2018 оны 04 дүгээр сарын 23-25 -ны өдөр цахим болон танхимаар  зохион байгуулагдана.

2018 оны 04 сарын 19-ны 09 цаг 00  минутаас эхлэн 2018 оны 04 сарын 21 -ны 18  цаг 00 минут хүртэл зөвхөн ажлын цагаар бүртгэж баталгаажуулна.

Дуудлага худалдааны дугаар:

2018-219

2018-220

2018-221

2018-223

2018-224

Байршил:

Төв замын дагуу Очирхайрхан гуанзнаас дээш

Мал эмнэлэг хорио цээрийн дээд талд

Сүүл толгой, төв замын зүүн талд

Тарант-овоо хоршооны урд

Үйлдвэр технологийн паркын урд талд

Газар зүйн байршил:

510410.687  5328804.483

510678.444   5328497.9521

48 05 43 2   99 09 44 9

509244.691      5326674.119

510021.141    5325976.570

Газрын хэмжээ:

0,05

0.1

3.0

5.8

4.2

Газрын зориулалт:

Үйлчилгээ, цайны газар, буудал

Үйлдвэр

Судалгаа, шинжилгээ туршилт сургалтын талбай, үйлчилгээ

Үр тариа

Үр тариа

Газар ашиглалтын хэлбэр: 

Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа:  

2018.04.19.09:00- 2018.04.21.18:00

Үнийн санал авах хугацаа:    

2018.04.23.09:00-17:00

 

Утас:   

99068035

Зар оруулсан байгууллага: 

Архангай аймгийн Цахир сумын ЗДТГазар

Огноо:    

2018.03.20

Тухайн газартай холбоотой геологи орчин, цаг уурь, уур амьсгал, байгалийн төлөв байдалтай холбоотой зурган мэдээллийг авахаар бол Газрын биржийн цахим системийн газрын зураг хэсгээс авч болно.

Зураг-1. Хөрсний төлөв байдал.

Зураг-2. Ургамлын хэв шинж.

Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Системийн удирдлагаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.

Дуудлага худалдаанд оролцогч дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтдээ дараахь материалыг хавсарган бүртгүүлнэ.

  1. Иргэний үнэмлэх хуулбар
  2. Дэнчин  тавьсаныг нотлох баримт
  3. Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл
  4. Дуудлага худалдаанд аж ахуй нэгж байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн аж ахуйн нэгж байгууллагын олгосон итгэмжлэл
  5. Гараар бичсэн өргөдөл
  6. Оролцохыг хүссэн маягт бөглөх / газрын даамлаас авах /
  7. Санхүүгийн байдал , төлбөрын чадварын тухай банкны тодорхойлолт
  8. Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 39.1.6 заалтын дагуу газрын дуудлага худалдааны баримт бичиг хүлээн  12500 төгрөгийг 100011900941 тоот дансанд тушааж баримтыг

Дуудлага худалдаа цахимаар зохион байгуулагдахад үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 17:00:00 цагт дуусах бөгөөд 1 минут буюу 60 секунд тоологдоно. Тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.

Дуудлага худалдаатай холбоотой мэдээлэл авахаар бол тухайн сумын газрын даамалд хандаж болно.с

Сурталчилгаа

Бусад мэдээ