Хэрэглэгчийн хуудас

Газрын цахим биржийн танилцуулга видео

1. Цахим програм хангамжид яаж бүртгүүлэх вэ?

2. Дуудлага худалдаанд хэрхэн оролцох вэ?

3. Төсөл сонгон шалгаруулалтанд хэрхэн оролцох вэ?

4. Системээс үнийн мэдээг хэрхэн харах вэ?