Хэрэглэгчийн хуудас

1. Цахим програм хангамжид яаж бүртгүүлэх вэ?

2. Дуудлага худалдаанд хэрхэн оролцох вэ?

3. Төсөл сонгон шалгаруулалтанд хэрхэн оролцох вэ?

4. Системээс үнийн мэдээг хэрхэн харах вэ?