Realestate

Дуудлага худалдаа

  Цааш

Зарлал

 Цааш

Төсөл сонгох шалгаруулалт

 Цааш
Image#2016-136 ТСШ:Дорноговь Эрдэнэ 4-р баг Ширмээт, Зүүн хүрийн хойно

УИХ, Засгийн газар, орон нутгийн ИТХ-аас баталсан төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

50,000₮
Гэрчилгээний үнэ
Эзэмшил, ашиглалтанд олгогдоогүй сул чөлөөтэй газар
Төрөл
Хугацаа дууссан
Хугацаа
4000000м²
Талбайн хэмжээ
Image#2016-135 ТСШ:Дорноговь Эрдэнэ 4-р баг Ухаа хайрханы хажууд

УИХ, Засгийн газар, орон нутгийн ИТХ-аас баталсан төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

50,000₮
Гэрчилгээний үнэ
Холбоо, мэдээлэл дамжуулах, хүлээн авах станц, шугам
Төрөл
Хугацаа дууссан
Хугацаа
10000м²
Талбайн хэмжээ
Image#2016-134 ТСШ:Дорноговь Замын Үүд 3-р баг Постны хойд талд

УИХ, Засгийн газар, орон нутгийн ИТХ-аас баталсан төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

50,000₮
Гэрчилгээний үнэ
Эзэмшил, ашиглалтанд олгогдоогүй сул чөлөөтэй газар
Төрөл
Хугацаа дууссан
Хугацаа
40000м²
Талбайн хэмжээ
Image#2016-133 ТСШ:Дорноговь Замын Үүд 3-р баг Аврах гал унтраах онцгой байдлын хойд талд

УИХ, Засгийн газар, орон нутгийн ИТХ-аас баталсан төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

50,000₮
Гэрчилгээний үнэ
Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор
Төрөл
Хугацаа дууссан
Хугацаа
600м²
Талбайн хэмжээ
Image#2016-132 ТСШ:Дорноговь Замын Үүд 3-р баг 2-р цэцэрлэгийн хойд талд

УИХ, Засгийн газар, орон нутгийн ИТХ-аас баталсан төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

50,000₮
Гэрчилгээний үнэ
Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор
Төрөл
Хугацаа дууссан
Хугацаа
300м²
Талбайн хэмжээ

Мэдээ, мэдээлэл

 Цааш